Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την παρασκευή ενός ποιοτικού ροφήματος είναι ο καθαρισμός και η συντήρηση του εξοπλισμού. Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται καθημερινά από το άτομο που χρησιμοποιεί τα μηχανήματα για την καλύτερη δυνατή λειτουργία και απόδοσή τους.

Τη συντήρηση του εξοπλισμού και τυχόν βλάβες που μπορεί να προκύψουν τις αναλαμβάνει το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας. Για το λόγο αυτό η εταιρεία εξελίσσετε συνεχώς πάνω στο κομμάτι του after sales service, παρέχοντας τις καλύτερες υπηρεσίες λόγω της ευελιξίας και της ταχύτητάς της. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό μας είναι στην διάθεσή σας επί εικοσιτετραώρου βάσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας