Πλαστικά Ποτήρια

Πλαστικά ποτήρια 250ml (503), 300ml (504), 400ml (505), 500ml (506)

Διαθέσιμο σε συσκευασία: 50τεμ