Ρύθμιση μύλου άλεσης

Η άλεση είναι η κοπή του κόκκου καφέ σε μικρότερα κομμάτια έτσι ώστε να προσφέρει στο νερό μεγαλύτερη επιφάνεια για εκχύλιση.

Η σωστή ρύθμιση του μύλου είναι πολύ σημαντική και πρέπει να γίνεται καθημερινά.

Η πυκνότητα των αλεσμένων κόκκων σε συνδυασμό με τη δοσολογία και το πάτημα-tamping, θα καθορίσουν την ταχύτητα με την οποία θα περάσει το νερό μέσα από τον καφέ. Εάν το άλεσμα είναι πολύ χονδρό το νερό περνάει πολύ γρήγορα μέσα από το coffee pack αποσπώντας μόνο ένα μικρό μέρος από τις υδατοδιαλυτές ουσίες του καφέ. Το αποτέλεσμα ονομάζεται ελλιπής εκχύλιση. Εάν το άλεσμα είναι πολύ λεπτό, τότε το νερό θα παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε επαφή με τον καφέ και η εκχύλιση σε αυτή τη περίπτωση ονομάζεται υπερβολική.

Η κατάλληλη ρύθμιση επιτρέπει την εκχύλιση του εσπρέσο σε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ των 20-30δευτερολέπτων.